SKIN CLINIC SHAMPOO


PRUNUS

WEIGHT
200g
EXPIRATION DATE
TỐT NHẤT TRONG VÒNG 24 THÁNG TỪ NGÀY SẢN XUẤT
COUNTRY OF ORIGIN
KOREA
MANUFACTURE
나우코스