SENIOR RX : BRAIN CARE


DR.HEALMEDIX

WEIGHT  
30g
EXPIRATION DATE
TỐT NHẤT TRONG VÒNG 12 THÁNG TỪ NGÀY SẢN XUẤT
COUNTRY OF ORIGIN
KOREA
MANUFACTURE
(주)에이치디씨