※ Tìm điểm phân phối chính thức gần nhất với bạn để trực tiếp mua sản phẩm.
※ Hoặc truy cập Facebook, Instagram của hãng tại Việt Nam để được giải đáp mọi thắc mắc.

※ Facebook: Dr.Prunus & Dr. Healmedix - Chăm sóc thú cưng 

※ Instagram: Prunus Vietnam - Care Your Pet

SAMYANG ANIMAL CLINIC 

Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Thanh Xuân


 DR. YUN ANIMAL HOSPITAL   

Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Thanh Xuân