KANGAROO & BLUEBERRY


LAMER

WEIGHT
100g
EXPIRATION DATE
TỐT NHẤT TRONG VÒNG 12 THÁNG TỪ NGÀY SẢN XUẤT
COUNTRY OF ORIGIN
KOREA
MANUFACTURE
(주)H.D.C