DR.MICOCHLODING SHAMPOO


PRUNUS

WEIGHT
200ml
EXPIRATION DATE
TỐT NHẤT TRONG VÒNG 18 THÁNG TỪ NGÀY SẢN XUẤT
COUNTRY OF ORIGIN
KOREA
MANUFACTURE
나우코스