DR.OMEGA STICK


LAMER

WEIGHT
10g X 5ea
EXPIRATION DATE
TỐT NHẤT TRONG VÒNG 24 THÁNG TỪ NGÀY SẢN XUẤT
COUNTRY OF ORIGIN
KOREA
MANUFACTURE
(주)미소